• Esther Coumans

Zorgen om Weerstraat

TIEL Wethouder Brink heeft in de eerste raadsvergadering na de zomer de zorgen om de Weerstraat bij de raadsleden weg proberen te nemen.

 

door Charella Hulsbosch

Tijdens het bespreken van de Structuurvisie Binnenstad, de basis voor het bestemmingsplan, werden door verschillende raadsleden zorgen uitgesproken over de Weerstraat. En dan met name de mogelijkheid om op de begane grond te wonen. De Weerstraat wordt in de visie bestempeld als dwaalmilieu, een straat waar bezoekers gaan dwalen op zoek naar leuke winkeltjes. De Weerstraat moet er dus voor zorgen dat bezoekers langer in de binnenstad blijven. Inspreker Gerard Volmer van de Tielse Binnenstadvereniging maakt zich zorgen. ,,We hebben bezwaar aangetekend tegen een woning op de begane grond van Weerstraat nummer 17. Laat dit alsjeblieft niet verder gaan", roept hij op. De PvdB deelt die zorgen. Volgens de partij zou de straat zelfs tot het kernwinkelgebied gerekend moeten worden: ,,De mogelijkheid tot wonen op de begane grond zal naar ons idee niet bijdragen aan de vergroting van de beleving in dit gebied."

 

ZORGEN Wethouder Brink probeert alle zorgen weg te nemen. Panden in de Weerstraat mogen al tientallen jaren op de begane grond worden bewoond. ,,Het huidige bestemmingsplan en die daarvoor maken het mogelijk en je ziet dat het geen vreselijke vlucht genomen heeft." De mogelijkheden voor het gebied worden zelfs nog verder uitgebreid door ook restaurants toe te staan. Brink: ,,Op allerlei manieren proberen we de beleving te verhogen."

Naast beleving is ook veiligheid belangrijk in de visie. Zo wordt er de komende tijd gekeken of er snelheidsremmende maatregelen nodig zijn in de Westluidensestraat. Uiteindelijk weet de wethouder iedereen te overtuigen in te stemmen met de structuurvisie, alleen de PvdB staat bij besluitvorming nog niet achter het wonen op de begane grond in de Weerstraat.