• Google Maps

Zorgwoningen op plaats van 't Grachtenhuys

TIEL Met Steengoed Benutten helpt provincie Gelderland leegstaande plekken in dorpen en steden een nieuwe invulling te geven. In Tiel worden 16 nieuwe zorgwoningen gebouwd op de plaats van het leegstaande patronaatsgebouw De Ark. Door te investeren in o.a. zonnepanelen, isolatiematerialen en LED-verlichting worden de nieuwe gebouwen duurzaam, energieneutraal en toekomstbestendig gemaakt.

Het programma helpt bij de aanpak van leegstand op beeldbepalende plekken in Gelderland. SteenGoed Benutten is maatwerk. De nieuwe invulling past in de toekomstvisie van het gebied en leidt niet tot leegstand op andere plekken. Gedeputeerde Peter Kerris: ,,Steengoed Benutten maakt Gelderland mooier. Samen maken we leegstaande gebieden weer een mooie plek om te wonen en te werken."

ZORGWONINGEN In het centrum van Tiel worden 16 nieuwe zorgwoningen gebouwd op de plaats van het 'Grachtenhuys' en het oude patronaatsgebouw 'De Ark' aan de Hoveniersweg. Deze staan sinds 2007 leeg en verkeren in een bouwvallige staat. De gebouwen worden gesloopt, met uitzondering van de onder 'Amsterdamse School'-architectuur gebouwde voorgevel en een deel van de zijgevels van 'De Ark'. Op deze plaats worden 16 duurzame zorgwoningen gebouwd voor begeleid wonen met 24 uurs zorg.