• Theresa Vonk
  • Theresa Vonk
  • Theresa Vonk
  • Theresa Vonk

DOS Sportief bijzonder actief in START-competitie

ECK EN WIEL Met wisselend succes hebben de jongste turnsters van DOS Sportief deelgenomen aan de START-competitie. Het ging daarbij hoofdzakelijk om de eerste schreden binnen het wedstrijdcircuit. Een veelal zenuwachtige bedoening, maar wel heel nuttig in het kader van gewenning. Britt Verhoeks en Judith Loef waren met een vierde plaats de hoogst geklasseerde deelneemsters aan DOS-kant.

In feite gaan vergelijkingen tussen de turnsters aan alle kanten mank vanwege de uiteenlopende niveaus. Het wordt allemaal nog een beetje ingewikkelder gemaakt door de verschillende moeilijkheidsfactoren en eisen. Trainster Theresa Vonk toonde zich uiterst tevreden over de verrichtingen, maar constateerde tevens dat er nog heel wat te doen valt om de oefenstof naar een beter gehalte te tillen. Een positieve bijkomstigheid bij deze wedstrijd in de Hellas-gymnastiekzaal in Tiel bestond uit het toekennen van een medaille aan alle deelneemsters.

Nynke van Wijk, Britt Verhoeks en Victoria van de Greijn beten in de vierde divisie bij de pré-instap het spits af. De grootste uitdaging voor dit drietal vormde de vloeroefening op muziek. Coach Theresa Vonk hierover: ''De choreografie zat er goed in, alleen werden door de zenuwen elementen vergeten. Dat kost hele dure punten. Sprong ging gelukkig heel erg goed. Nynke zelfs boven de veertien punten''. Britt Verhoeks eindigde op een vierde plaats met 45,30 punten, Nynke van Wijk volgde als vijfde met 45,15 punten en Victoria van de Grijn werd zesde met 41,80 punten.

Nationaal niveau

In het tweede deel kwamen maar liefst vijf turnsters voor DOS Sportief uit, waarvan de kleine en talentvolle Noelle Stap in de nationale categorie van tweede divisie. Zij begon sterk op rekstok, een toestel dat als basis dient voor de latere brug ongelijk. Met 13,10 punten kwam een mooi cijfer uit de bus. Op de evenwichtsbalk speelden de zenuwen haar parten, ontbrak een element, hetgeen zich vertaalde in een lagere score met 10.15 punten. Bij vloer daarentegen herstelde zij zich formidabel met een voor haar leeftijd een succesvolle uitvoering van de moeilijke combinatie arabier-dubbel flik-flak. Tot slot volgden bij sprong twee uitstekende beurten. Resultaat 49.175 punten als totaal met een zevende positie als eindklassering. Maar ook met de wetenschap dat er veel meer in had gezeten.

In de vierde divisie vochten vier clubgenootjes een verbeten strijd uit. De evenwichtsbalk was voor Nienke de Heus, Linda van Beekhoff, Elise van der Lee en Tess Visscher een ware plaag. Trainster Theresa Vonk: ''De zenuwen waren bij iedereen de baas. We zagen oefeningen die we niet gewend zijn''. De vloer kende een primeur. De leidster van DOS Sportief: ''De meisjes turnden nooit eerder op muziek. Ze waren vooral bezig met de choreografie. Hierdoor werden meerdere elementen niet zuiver geturnd''. Bij sprong gooiden de turnsters de schroom van zich af. Er kwamen aansprekende scores op papier. Met de 14.15 punten van Nynke als een echte klapper. Het kwartet bleef in de buurt van de concurrentie, want de totalen lagen dicht bij elkaar. Nynke werd achtste met 49,65 punten, Linde en Elise volgden op een gedeelde tiende plaats met 46,75 punten, Tess werd twaalfde met 46,05 punten.

In het laatste blok turnde Judith Loef. Een turnster bij de pupillen, die dit seizoen een grote stap voorwaarts maakt met een overstap van het districts- naar het nationale niveau. Helaas raakte zij een beetje in de war bij de balkoefening, vergat bovendien een element en verspeelde daarmede een kansrijke positie. Achteraf bleek de waardering mee te vallen, maar het veroorzaakte wel een teleurstelling. Op vloer wist zij het ritme te hervinden en zich te rehabiliteren. Sprong zette haar terug in de wedstrijd met 14,05 punten. Aan de rekstok voltooide zij stijlvol haar wedstrijd. Allemaal goed genoeg voor een vierde positie in het eindklassement met de toch nog glansrijke score van 50,325 punten.

Bij foto's:

Een tevreden vijftal van DOS Sportief. Het zijn van links naar rechts Elise van der Lee, Nienke de Heus, Noelle Stap, Tess Visscher en Linda van Beekhoff.

DOS-turnsters tijdens de prijsuitreiking als nummers vier, vijf en zes. Van links naar rechts bestaat dit trio uit Victoria van de Greijn, Nynke van Wijk, Britt Verhoeks.

Judith Loef - hier als vierde tijdens de prijsuitreiking - debuteerde in het nationale niveau.

Zenuwachtig, maar toch vol verwachting is dit trio van DOS Sportief bij de aanvang van de START-competitie, een toernooi om ervaring op te doen in het traject naar ''hogerop''.