• Cees van Cuijlenburg

DOS Sportief heeft weer voltallig bestuur

ECK EN WIEL Met de komst van Madelon Vermeulen is het bestuur van DOS Sportief weer compleet. Voorzitter Peter van Dijk liet tijdens de algemene ledenvergadering doorschemeren, dat het wel de bedoeling is om de samenstelling van vijf op zeven personen te brengen vanwege de talrijke activiteiten. Het nieuwe bestuurslid werd met algemene stemmen gekozen.

DOS Sportief maakt momenteel een sterke groeiperiode door. Niet alleen in ledental, maar ook op het gebied van gediplomeerd technisch kader. Bovendien breidt het aantal sporttakken zich verder uit. Recent is op vrijdagmiddag een groep van jeugdige volleybalsters gestart. Intussen is de sportzaal aan de Hellenbergstraat mudjevol, wordt de noodzaak van een sporthal steeds meer voelbaar. Niet alleen voor het onderbrengen van de bestaande afdelingen, maar vooral om redelijke waarborgen te hebben voor een gezonde ontwikkeling.

Waar het om de sporthal gaat kon voorzitter Peter van Dijk alleen melden dat binnenkort opnieuw gesprekken plaatsvinden tussen de samenwerkende clubs om daarna een start voor de bouw bij de gemeente te bepleiten. In het jaarverslag liet hij in vogelvlucht de resultaten passeren van een vruchtbaar jaar. Bij de Beweegkids stond opnieuw het Nijntje diploma centraal. Gymsport kreeg in Diana Uithol nieuwe leiding en vindt nu plaats in op twee locaties, namelijk Eck en Wiel en Rijswijk. Bij deze afdelingen staat het gymmen centraal om daarmede te kunnen doorgroeien naar het turnen. Op dat laatste vlak presteert DOS Sportief op alle fronten hoog. Bovendien groeit de turnselectie gestadig.

Bij de streetdance is sinds september een demogroep gestart, freerunning kreeg in de persoon van Tim Tetteroo een nieuwe leiding. De bootcampgroep draaide goed en vooral enthousiast. Aan het laatste mankeert het ook niet bij Sportief Fit, maar het aantal leden blijft aan de kleine kant. Niettemin wil DOS het uitgezette beleid doorzetten. Daarbij is het bewegen van ouderen nog steeds een speerpunt.

Financieel staat DOS Sportief er redelijk goed voor. Over het boekjaar 2016 werd een batig saldo geboekt, waardoor voorstellen om de contributie te verhogen vooralsnog achterwege konden blijven. Niettemin blijft voorzichtigheid en scherp inzicht noodzakelijk, zo liet penningmeester Maddy Pameijer weten.