• Cees van Cuijlenburg
  • Cees van Cuijlenburg

DOS Streetdance in kerstsfeer

ECK EN WIEL De sportzaal aan de Hellenbergstraat ademt maandag 14 december helemaal de decembersfeer uit. DOS Streetdance geeft dan om 18.00 uur de jaarlijkse kerstshow. Een dansspektakel dat deze keer voor het eerst onder leiding staat van Jessie Schreuders.

De streetdance neemt bij DOS Sportief een voorname plaats in met liefst vier afdelingen. Het houden van een aparte uitvoering is een initiatief van Lidianne van Ingen, die tot voor kort instructrice was en nog altijd nauw betrokken is bij de activiteiten. De voorstellingen trokken tot dusver grote belangstelling.

Ook nu is weer veel werk gemaakt van de zaalaankleding. De afdelingen zijn al geruime tijd bezig met de voorbereidende oefeningen om op maandag 14 december echt te kunnen spetteren.

De show start precies om 18.00 uur en duurt tot 19.15 uur. Meer dan een vol uur dans dus, maar wel met een kleine pauze. Daarin start een actie voor de nieuwe T-shirts, die de leden graag willen aanschaffen. Want zoals bij alles wil ook deze groep van de actieve Eck en Wielse club zich volwaardig en modern presenteren.