• Ab Donker

FC Lienden: Hoe nu verder?

LIENDEN Medio december besloten de beide hoofdsponsors van FC Lienden, Adrie Timmer en Nico Wagenvoort, om met onmiddellijke ingang te stoppen met hun sponsorschap. Dat bericht sloeg bij de club in als een bom. Hier had niemand rekening mee gehouden. Dat betekende het einde van de Stichting Voetbal Ondersteuning FC Lienden. In deze stichting was alles ondergebracht, wat betrekking had op het Tweede Divisie team. Het gevolg zou zijn, dat het team uit de competitie teruggetrokken werd en alle spelers en leden van de technische staf waren van hun contractuele verplichtingen verlost en konden op zoek naar een andere club. Er bleken nog veel meer vervelende consequenties aan dit besluit te kleven. De KNVB bleek 'not amused' over het besluit om halverwege de competitie uit te stappen. Er werd gedreigd met zware sancties voor de club, die ook zouden doorwerken in de hele vereniging. Zo werd gedreigd om alle teams van de club uit de competitie te halen en er zou een stevige boete van maximaal € 25.000,-- opgelegd kunnen worden. De KNVB eiste van het bestuur, dat alles in het werk gesteld zou worden om toch het seizoen af te maken. Dit ter voorkoming van de genoemde sancties.

Trainer Hans van de Haar weigerde zich bij het besluit van de sponsoren neer te leggen. Met behulp van een aantal mensen binnen de club is hij voortvarend aan de slag gegaan om toch een doorstart te kunnen maken. Dat is uiteindelijk gelukt. Hij vond sponsor Hans van Baal bereid om de kosten van de tweede helft van het seizoen persoonlijk te garanderen. Met veel inzet en geduld werd een nieuwe spelersgroep samengesteld. Een aantal spelers vertrok, maar een aanzienlijk deel van de selectie besloot om de club trouw te blijven. Samenwerking met de Academies van Peter Barendse en Nordin Wooter leverde ook een aantal versterkingen op. De groep is nu zo goed als compleet en gaat de competitie in de Tweede Divisie gewoon volgens planning uitspelen. De doelstelling van Hans van de Haar is luid en duidelijk: ,,Directe handhaving en anders handhaving via de nacompetitie. We gaan de trainingsintensiteit verhogen en hopen op tijd het juiste niveau te hebben om dit doel ook daadwerkelijk te bereiken."

TOEKOMST Om ook de verdere toekomst van het team mogelijk te maken is een nieuwe stichting in het leven geroepen; Stichting Ondersteuning Lienden (SOL). Hierin worden alle organisatorische en financiële zaken ondergebracht. Bovendien wordt een nieuwe Businessclub opgericht. Hierin kunnen zowel bedrijven als particulieren, die een bijdrage willen doneren, participeren. Alle revenuen, die hierop binnenkomen, zullen worden gereserveerd voor het volgend seizoen. Voorts is Hans van de Haar bezig met plannen om een jeugdopleiding op poten te zetten, die op termijn aan de licentievoorwaarden van de KNVB moet voldoen. Voor deze plannen is hij nog op zoek naar mogelijke sponsors. Afhankelijk van al deze ontwikkelingen zal in april een definitief 'Go or no Go ' voor het doorgaan op het huidige niveau uitgesproken worden door het bestuur. Uiterlijk op 1 juni moet de club bij de KNVB plannen indienen, die voldoen aan de licentie-eisen die de KNVB stelt.