Kernbijeenkomsten in Ingen, Beusichem en Maurik

INGEN Op donderdag 30 juni houdt Gemeentebelangen Buren drie kernbijeenkomsten. Bij deze bijeenkomsten praten leden van de fractie, partijleden en inwoners met elkaar over alles wat er speelt in de betreffende kern. De inhoud van zo'n kernbezoek is telkens anders. De ene keer gaan ze op bezoek bij een bedrijf of vereniging, de andere keer praten ze met elkaar over een actueel politiek thema of iets dat speelt binnen dorp of stad.

Donderdagavond vinden de bijeenkomsten op drie verschillende locaties plaats:

Voetbalkantine ISC, Verhuizensestraat 8 in Ingen (speciaal voor inwoners van Ommeren, Lienden, Ingen en Lingemeer). Op de agenda onder andere de accommodaties in Ingen, het contact tussen gemeente en inwoners en

ontwikkelingen entreegebied Lingemeer.

Gemeentehuis in Maurik, de Wetering 1 (speciaal voor inwoners van Maurik, Eck en Wiel, Rijswijk en Ravenswaaij). Op de agenda onder andere lopende zaken in Rijswijk en Ravenswaaij en een bezoek aan corsovereniging Maurik.

Dorpshuis het Zoetzand, Zoetzandselaan 1 in Beusichem (speciaal voor inwoners van Buren, Erichem, Asch, Beusichem, Zoelmond, Zoelen en Kerk-Avezaath). Op de agenda onder andere de verschillende verkeerssituaties in Beusichem, het accommodatiebeleid en woningbouw Hooghendijck.

De bijeenkomsten beginnen om 20:00 uur. Belangstellenden kunnen gewoon langskomen of even een email sturen naar info@gemeentebelangenburen.nl