• Cees van Cuijlenburg
  • Cees van Cuijlenburg

Malderick gaat onder vlag van DOS Sportief verder

ECK EN WIEL/MAURIK Na een aantal gesprekken met elkaar hebben de gymnastiekvereniging Malderick uit Maurik en DOS Sportief uit Eck en Wiel besloten de handen ineen te slaan. Malderick ziet geen mogelijkheden om door te gaan zonder bestuur. Hierin zijn alle functies vacant, terwijl ook geen hoop bestaat op nieuwe kandidaten. De leden kunnen onder de vlag van DOS Sportief hun sportieve activiteiten voortzetten. Op een recente ledenvergadering is bij Malderick besloten de vereniging op te heffen.

Beide clubs kennen een rijk verleden, waarbij het familiegevoel en sportieve prestaties hoog in het vaandel staan. Bij Malderick ontstond een nijpende situatie door het gebrek aan bestuurlijk kader. ,,Er was geen animo voor allerlei essentiële functies. De vele oproepen, berichtjes en belletjes motiveerden niemand om in het bestuur te gaan'', zo laat de club weten.

Voor de nog zitting hebbende bestuurders van Malderick bleef er geen andere keus over. ,,De vereniging is opgericht in 1938 en heeft vele veranderingen door gemaakt. Het is een moeilijk besluit geweest om er definitief een punt achter te zetten, maar we doen dat met de geruststellende gedachte dat het sportaanbod blijft bestaan via DOS Sportief."

Voorzitter Peter van Dijk van DOS Sportief: ,,Veel verenigingen hebben het zwaar te verduren. Ledentallen lopen terug, het vinden van vrijwilligers lijkt soms op de hooiberg waarin een speld is verstopt. Zo kwam ook Malderick in een zware storm terecht. Het driekoppig tellende bestuur van deze mooie vereniging bestaat uit mensen die door omstandigheden niet meer herkiesbaar zijn. Malderick zou dan stuurloos worden.''

Constructief

Van Dijk verder: ,,Na prettige en constructieve gesprekken bleek dat er geen andere oplossing is dat Malderick ophoudt te bestaan. De leden worden - als zij dat willen - overgeplaatst naar DOS Sportief. Het grote voordeel is dat zij hiervan nauwelijks iets merken. Voor de contributie hebben wij een mooie overgangsregeling afgesproken.''

De locatie, de tijdstippen en de leidsters van de lessen blijven ongewijzigd, waardoor de leden in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven gymmen en dansen. Het enige wat wel wijzigt is het lidmaatschap, dat nu op naam komt van DOS Sportief. Om toch een stukje van de eigen identiteit te behouden hebben de besturen afgesproken om de naam Malderick op enigerlei manier te laten doorklinken. Een goed voorbeeld hiervan is de toevoeging bij de naamaanduiding van de afdelingen. Zo gaat de dansgroep, die demo's geeft en deelneemt aan wedstrijden, de naam DOS Sportief Malderick-dance krijgen en de gymnastiekafdeling DOS Sportief Malderick-Gymsport.

Foto: Waar op de rotonde wegen samensmelten van Eck en Wiel en Maurik drukken voorzitter Peter van Dijk van DOS Sportief en het laatst overgebleven bestuurslid van Malderick, Desiree van Gessel-van Os, elkaar de hand. Daarmede bezegelen zij op sportieve en vooral sympathieke wijze de ''overstap'' van Malderick naar DOS Sportief. Maar in nog grotere mate willen zij daarmede de eenheid en samenhang weergeven.

FOTO: CEES VAN CUIJLENBURG