• Cees van Cuijlenburg/Helma van der Ven
  • Helma van der Ven
  • Cees van Cuijlenburg/Helma van der Ven
  • Cees van Cuijlenburg/Helma van der Ven
  • Cees van Cuijlenburg/Helma van der Ven

Veel emoties bij afscheid trainster DOS Sportief

ECK EN WIEL Het vertrek van Eva van der Scheur als trainster bij de selectie van DOS Sportief maakte veel emoties los. Niet alleen bij de collega-coaches, maar nog meer bij de turnsters. Zelf moest zij even een traantje wegpinken bij de talrijke loftuitingen aan haar adres.

Eva van de Scheur werd als baby door haar moeder Wanda - destijds leidster van de kleuters - meegenomen naar de gymnastiekzaal. Zij stamt uit een gezin met een groot clubhart en wordt ook wel eens kenmerkend een 'kind van DOS' genoemd. Voorzitter Peter van Dijk liet in zijn toespraak een aantal opvallende feiten de revue passeren. Hij kon zich eigenlijk niet zo goed voorstellen, dat Van der Scheur niet op enigerlei manier bij de vereniging betrokken blijft. Met een passend zwembadcadeau, waarop talrijke herinneringsbeelden prijken, onderstreepte hij nog eens de warme gevoelens van de club voor de sympathieke trainster.

De inbreng van Eva van de Scheur voor DOS Sportief kreeg een passend eerbetoon met de uitreiking van de bronzen speld van verdienste van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) door Cees van Cuijlenburg. Hij haalde enkele amusante gebeurtenissen aan uit het rijke turnleven van de trainster. Iemand die in zijn ogen 'ooit wel terugkeert, omdat het niet anders kan en loopt'.

Zichtbaar verrast liet Van de Scheur de daarop volgende hulde over zich heen gaan. Trainsters, leden en ouders brachten warme gevoelens teweeg, het regende knuffels en er vloeiden rijkelijk tranen. Bij elkaar heftige momenten, soms afgewisseld met een spontane lach. Haar collega en beste vriendin Theresa Vonk las een passage voor uit een speciaal door de groep samengesteld herinneringsalbum. Het was een waardevol en beladen ogenblik, helemaal passend in de heersende sfeer.