• Cees van Cuijlenburg
  • Cees van Cuijlenburg

Werkgroep blijft moedig ijveren voor nieuwe sporthal in Maurik

ECK EN WIEL/MAURIK Een werkgroep van de sportverenigingen DOS Sportief, MEC'07, Activitas en scouting Saffatin gelooft heilig in het realiseren van een nieuwe sporthal op het fraaie complex in Maurik. De raad mag dan weliswaar het besluit hierover even in de koelkast gelegd hebben, de clubs zien het plan - dat de VVD in de politieke molen zette - nog steeds als een eminent middel om sport en beweging in geheel Buren op de kaart te zetten. In de ogen van de werkgroep opent de nieuwe hal bovendien ongekende ontwikkelingskansen.

Cees van Cuijlenburg

Na eerdere teleurstellingen rond de afgeblazen bouw van een Kulturhus en nieuwe uitgebreide gymzaal ontstond een langdurige adempauze. Toen alsnog de accommodatie aan de orde kwam ontstond bij de verenigingen de gedachte dat voor het beschikbare budget van één miljoen een beter en groter project te realiseren moest zijn. ,,Daarbij is altijd het uitgangspunt geweest om geen vertraging op te lopen. Iedereen zit te wachten op de realisatie'', zo luidt de algemene visie van de leden. Bij oriëntatie en bezoeken elders kregen zij daarvan de bevestiging. Nog sterker: het leidde in korte tijd tot een omlijnd en concreet plan, dat ook nog eens vlekkeloos paste binnen de bestaande voorzieningen op het sportcomplex in Maurik.

Het was een grote teleurstelling dat de gemeenteraad het groene licht voor de bouw nog "even'' op rood zette voor een nadere afweging. De argumenten wekten vooral onbegrip en verwarring, maar riepen ook op tot hernieuwde activiteit. Zo ongeveer luidt de conclusie van de werkgroep. Alhard Hungerink (voorzitter, als zodanig ook binnen de toekomstige stichting) hierover: ,,We gaan natuurlijk niet stil zitten. Het draait om een gezamenlijk belang, liever gezegd de complete toekomstige ontwikkeling van de sport''.

Beheersstichting

De werkgroep stuurt aan op een sterke samenwerkingsvorm, die uitmondt in de oprichting van een beheersstichting met een onafhankelijk bestuur voor het totale sportpark. In het voorbereidingstraject zijn nu actief namens DOS Sportief Peter van Dijk en Maddy Pameijer, namens MEC'07 Ivo van Tuil en Martin de Wit, namens Activitas Will Konings en Angela Riemsdijk en namens Saffatin Hans van Vierssen. Hieraan is Alhard Hungerink als onafhankelijk voorzitter toegevoegd. Iemand met grote maatschappelijke betrokkenheid, gekoppeld aan de nodige kennis van plannen maken en uitvoeren. ,,Het doet mij pijn aan de ogen dat het sportcomplex in zijn huidige gedaante zo weinig activiteit kent. Het is er gewoon te stil'', zo oordeelt Hungerink.

Bij zijn komst naar Maurik - eind jaren zeventig - raakte hij al snel betrokken bij de problematiek rond de peuterspeelzaal. Zijn inbreng daarbij kreeg een positieve uitwerking. ,,Er was toen een krakkemikkige accommodatie, later een moderne zaal. Het gaat er om dat je geloof hebt in het realiseren van dingen. Binden en verbinden van mensen is mij op het lijf geschreven", zo bekent hij eerlijk. ,,Er tussenin staan is hartstikke leuk. Ik noem mij een positieve realist,"

Kruisbestuiving

Terug naar de plannen voor een sporthal. Hungerink is er blij mee. Maar vooral met het gezamenlijk optreden van de sportclubs. ,,Hulp naar elkaar, uitwisseling van ervaringen, kortom een soort kruisbestuiving. Op die manier kunnen we efficiënter en doelmatiger werken. Hoe mooi is het niet om hier het sport- en bewegingscentrum van de gemeente Buren te realiseren. Noem het maar een kans voor open doel.''

Hungerink kan in zijn enthousiasme rekenen op de onvoorwaardelijke steun van de gezamenlijke clubs. Bij DOS Sportief is er grote behoefte aan vooral een ruimere locatie om alle afdelingen gymnastiek, turnen, streetdance, freerunning en bootcamp onder te brengen. Het is niet de bedoeling om uit Eck en Wiel te vertrekken, wel om meer armslag te krijgen en groeikansen. Voetbalvereniging MEC'07, evenals korfbalclub Activitas, kampen met het probleem dat zij in de wintermaanden niet binnen kunnen sporten. Het heeft tot gevolg dat gebruik moet worden gemaakt van accommodaties in Culemborg, Wijk bij Duurstede en Kesteren ''De nieuwe hal kan dat oplossen. En dan niet te vergeten de mogelijkheden die ontstaan voor uitbreiding, vernieuwing en ontwikkeling van talent, zoals opstarten van sporten die we nu nog niet kennen. Die zijn ongekend. Om over mogelijke samenwerkingsvormen met de scholen nog maar te zwijgen. Die zijn er al op meerdere vlakken, maar het kan allemaal nog een stukje mooier", aldus de man, die overkomt als een bevlogen mens. Is Hungerink dat ook? Hij geeft het volmondig toe. ,,Dat is zo'', beaamt hij.

Bij foto's: Vijf van de acht leden tellende werkgroep nemen een voorproefje. Zij laten op het prachtige sportcomplex in Maurik zien waar de sporthal moet komen. Het zijn op de voorste rij van links naar rechts Will Konings, Martin de Wit en Peter van Dijk, op de achterste rij van links naar rechts Alhard Hungerink en Ivo van Tuil.

Voorzitter Alhard Hungerink: ,,Binden en verbinden van mensen is mij op het lijf geschreven."