• Het scheidend college van burgemeester en wethouders in Buren

    Neeltje van Triest

Burens college evalueert: 'Het waren twee intensieve jaren'

MAURIK Wethouders Henk de Ronde, Annie Benschop, Sietske Klein en burgemeester Jan de Boer maken de balans op van de laatste twee intensieve jaren. De eerste twee wethouders hebben aangegeven na deze periode te stoppen, Sietske Klein zou er nog graag een periode aan vastknopen. Voor burgemeester Jan de Boer geldt een andere ambtstermijn. Ze omschrijven de afgelopen twee jaren als hectisch, dynamisch en gezellig.

door Neeltje van Triest

De vier zitten tijdens een van de laatste lunchafspraken ongedwongen bij elkaar. Ze weten wat ze aan elkaar hebben.

Jan de Boer: ,,De vrijdagochtend hebben we vooral in het begin van onze samenwerking gebruikt om 'met de benen op tafel' met elkaar allerlei onderwerpen te bespreken. Zo bepaalden we samen een richting en lagen regelmatig belangrijke ontwikkelingen informeel op tafel. Andere collegeleden stelden dan uit een niet-ingelezen positie hun vragen. Zo trokken we samen op en konden we voor elkaar staan.''

Woningbouw liep als een rode draad door de tijd. Henk de Ronde: ,,Twee jaar terug hadden we te maken met een aantal oude woningbouwprojecten. In het verleden kregen projectontwikkelaars bijna alle woningen toegewezen, maar bouwden mondjesmaat. Ze hielden de markt op slot en wij konden geen kant op. Door ons hier intensief mee te bemoeien en enkele projecten af te blazen, werd het anders. Ook nu moet er nog gestart worden met projecten van jaren terug. Het nieuwe college kan wel gaan voorsorteren op nieuwe plannen. De tijd is anders en er zijn meer woningen toegewezen. Er is bijvoorbeeld veel vraag naar huisvesting voor alleenstaanden en ouderen.'' Hij benoemt vervolgens de financiële positie van Buren en wijst op de financiële kwetsbaarheid van de gemeente.

SAMENWERKEN Maar Sietske Klein grijpt in en vertelt lachend dat iedere kast in het gemeentehuis opengetrokken kan worden. ,,Er zitten geen lijken meer in'', benadrukt ze. Vervolgens stipt ze de samenwerkende voetbalverenigingen aan. ,,In het verleden was het niet zo denkbaar dat de Burense voetbal ging samenwerken. Nu is dat heel gewoon, ik kan daar zo van genieten. Er lagen intenties, maar het was een beetje ingezakt. Dat hebben we weer opgepakt en de laatste twee jaren zijn grote stappen gemaakt om tot een voetbalkoepel te komen.''

Annie Benschop is vooral blij met de Burense visie op het Kind dat samen met het onderwijs tot stand is gekomen en de komende periode verder wordt uitgerold. Daarnaast heeft ze een grote rol gespeeld in de totstandkoming van de nieuw te bouwen sporthal in Maurik. ,,De buitensport vraagt veel, maar de binnensport heeft ook rechten'', benadrukt ze stellig.

De wethouders buitelen over elkaar als het gaat om participatie. Benschop: ,,Neem het parkeeronderzoek in de stad Buren. Daar hebben de inwoners uiteindelijk zelf bepaald hoe ze dat willen. Nu is het afgerond en kijken we terug op een mooi voorbeeld van burgerparticipatie.'' Klein vult aan dat dit ook geldt voor de functiecirkel en de clustervorming in de gemeente. Met de nieuwe omgevingswet in het vizier uit het college de visie dat zoveel mogelijk met de burger kerngericht moet worden gedeeld en door de burger moet worden vormgegeven.

Jan de Boer: ,,Buren blijft in ontwikkeling en er staat genoeg op de agenda. Het is erg leuk om te ervaren hoe verschillend de kernen zijn. We moeten wel meer naar de mensen om op te halen wat er speelt. Het gemeentehuis dient meer een kantoorfunctie te krijgen en wij moeten meer naar buiten. Maar het gewone werk blijft ook doorgaan, het nieuwe college krijgt genoeg te doen.''