• Martin Koning: 'Van mens tot mens, dat is waar wij voor staan.'

    Michel Broekhuizen

CU-lijsttrekker Martin Koning: 'Mens tot mens, daar staan wij voor'

TIEL Alle lijsttrekkers staan met een interview in de papieren editie van Stad Tiel van 14 maart. CU-lijsttrekker Martin Koning is hier aan het woord.

Hoe kijk je terug op de afgelopen periode?

,,Voor mij was het vooral leren; het was mijn eerste periode in de fractie. Wat mij vooral opviel was dat er goed wordt geluisterd door de andere partijen, er was een prettige samenwerking. Ik kijk positief terug op de werkgroep Restgroen; mijn lijst met ideeën werd geheel opgenomen. Het idee was om deze stukjes grond over te dragen aan de bewoners en bedrijven. Restgroen kost veel geld om bij te houden.''

Wat zijn jullie bereikte doelen?

,,We kunnen trots zijn op het feit dat er minder onderhoud nodig is voor restgroen. En we zijn fairtrade gemeente geworden, waarvan 'onze' Jolanda Stoeten-Flach ambassadeur is. We hebben het kunstgras-voetbalveld gerealiseerd in Wadenoijen. En we hebben veel energie in de WMO, de schuldhulpverlening en het armoedepact gestoken.''

En de leermomenten?

,,Er ging veel geld naar grote projecten en daardoor weinig naar andere essentiële projecten, zoals de derde ontsluiting van Passewaaij. Ik ben ervoor om met grote projecten zoals het opknappen van de Poorten te stoppen en knelpunten op te lossen, zoals de genoemde ontsluiting. Wat als er op de Waal iets gebeurt? Het nieuwe zwembad wordt nu te mager en in afgeslankte vorm gebouwd omdat er zoveel geld naar grote projecten gaat. 42 miljoen voor de Westluidense Poort is te veel. In cultureel opzicht snap ik het, maar de parkeergarage is te duur en was niet nodig. Denk aan mini-transferia aan de rand van de stad met pendelbussen. Ook moet de gemeente leren om op tijd en helder te communiceren en mensen ergens bij te betrekken. Bij de omgevingswet moet de gemeente leren hoe om te gaan met burgerinitiatieven en hen om inspraak vragen. Leren om anders te denken en samen te werken, ook planmatig; je doet het niet meer alleen.''

Wat zijn jullie speerpunten?

,, De grote projecten zoals het opknappen van de Poorten en verbouw van scholen moeten zoals gezegd stoppen. We willen een goede ontsluiting van Passewaaij en een goed zwembad. Ook willen we graag een hbo-campus. Als er een aantal standaard vakken gegeven wordt kunnen hbo-specialisaties daarvan gebruik maken en hun eigen specifieke lessen daaraan toevoegen. Ook willen we dat er iets geregeld wordt voor vrouwen en kinderen als ze er alleen voor komen te staan, bijvoorbeeld een 'short stay' bij echtscheiding. Nu is er nog niks geregeld en kunnen ze zomaar op straat belanden, terwijl er ruimte in gebouwen is. Er is zorg en armoedebestrijding aan de voorkant nodig, niet als het leed al geleden is. De WMO moet goed geregeld worden, in stukjes geknipt en aan elkaar geknoopt door professionele partijen. Er moeten functionele en levensbestendige woningen komen, lagereschoolomgevingen moeten zichtbaarder worden middels schoolzones. Er moet grip en controle op de gemeenschappelijke regelingen komen, zoals de AVRI, GGD en Werkzaak.''

Hoe kijk je naar de toekomst? Waar hoop je op?

,,Kinderen moeten veilig kunnen leven in Tiel. Mensen die het moeilijk hebben moeten we met raad en daad bij kunnen staan. We moeten zorgen dat we problemen vroeg kunnen signaleren, door het betrekken van partijen zoals banken en woningstichtingen. Wijken moeten veiliger worden. Daarbij zien we liever mensen in wijken die handhaven en mensen die elkaar aanspreken dan camera's. Dat is ook waar wij voor staan: van mens tot mens.''