• Burgemeester Hans Beenakker: 'Stemmen is een recht dat je niet voorbij moet laten gaan.'

    Michel Broekhuizen

'Gemeente is vaak betrokken'

TIEL Zes weken lang keken we met organisaties, gemeente en politiek terug op de afgelopen periode en vooruit richting de gemeenteraadsverkiezingen. Iedere week behandelden we een ander thema: ondernemen, cultuur, sport, veiligheid, zorg en duurzaamheid. We sluiten de reeks af met burgemeester Hans Beenakker.

Hoe kijkt u terug op de afgelopen regeerperiode in Tiel?

,,Ik vind het mooi om te zien is dat er veel zichtbaar ontwikkeld is, zoals cultuurgebouw Zinder, de klimaatdijk en nieuwe natuur in FluviaTiel, de Santwijckse Poort, Medel, de wielerbaan en de stadhuiscampus.''

Resultaten waar u trots op bent?

,,Resultaten die te maken hebben met samenwerking. De inbraakcijfers zijn flink gedaald, mede door de integrale aanpak. We zien veel initiatieven die tot stand komen door burgerparticipatie en er is een spiegelgroep, een burgerexperiment die toetst hoe de gemeente bepaalde zaken aanpakt. En het creatieve samenwerkingsverband Trots op Tiel, met initiatiefnemers uit alle hoeken van de Tielse samenleving. Ook verloopt de veiligheid bij evenementen goed en dragen de evenementen bij aan een goede promotie van de stad. Ik ben ook trots op hoe de gemeenteraad de afgelopen periode gefunctioneerd heeft. Er was een goede samenwerking, ook bij moeilijke besluiten. En als voorzitter ben ik trots op het samenwerkingsverband FruitDelta, waarbij tien gemeenten zich inzetten voor de ontwikkeling van Rivierenland waarvoor zij ook een gezamenlijk investeringsfonds hebben opgericht.''

En leermomenten?

,,We moeten leren van de zogenoemde NIMBY (not in my backyard) projecten, zoals de voorgenomen zonneparken en Anders Wonen. Hoe ga je daarmee om? We moeten eerder, helderder en onafhankelijk communiceren, ook in het kader van de omgevingswet. Daarnaast willen we als gemeente meer loslaten en zaken van onderaf aanmoedigen, maar tegelijkertijd hebben we ook vaak de regie en staan wij voor het algemeen belang. In dat samenspel en in die balans hebben we als college, raad en de samenleving nog stappen te maken.''

Wat zijn wat u betreft speerpunten voor de komende periode?

,,Investeren in een schone stad met een goede groenvoorziening en zonder zwerfafval. In de uitstraling van de stad met een mooiere inrichting, zoals een heringerichte Waalkade. De uitdaging voor de komende tijd is: hoe kunnen we het profiel van Tiel sterker neerzetten? Mensen komen wel lángs Tiel, maar ze moeten ook ín Tiel komen. We kunnen de kwaliteit van Tiel naar buiten toe nog beter laten zien, ook naar onszelf als Tielenaren. Het nieuwe cultuurgebouw Zinder is best bijzonder, vooral voor buitenstaanders. En we hebben nog altijd Flipje, dat is en blijft een sterk merk.''

Waarom is het volgens u belangrijk dat de kiezer naar de stembus gaat?

,,Het is van belang om te beseffen dat de gemeente over veel zaken gaat. Bij veel zaken waar je mee te maken hebt is de gemeente betrokken, van sport tot zorg. Mensen realiseren zich dat vaak niet. De gemeente speelt ook een rol bij de WMO, schoolgebouwen, veiligheid, economie, werkgelegenheid en nog veel meer. Door te stemmen kun je daar als inwoner invloed op uitoefenen. Dat is een recht dat je niet voorbij moet laten gaan.''