• Kamiel Gulikers: 'Meer en eerlijk werk en zorg zonder stopwatch levert ook kwaliteit op.'

    Michel Broekhuizen

PvdA-lijsttrekker Kamiel Gulikers: 'We willen meer en eerlijk werk'

TIEL In de papier editie van de Stad Tiel van 14 maart zijn de interviews met alle lijsttrekkers te lezen. PvdA-lijsttrekker Kamiel Gulikers is hier aan het woord.

Hoe kijk je terug op de afgelopen periode?

,,Het was best een zware periode. Er was een hoog ambitieniveau, maar ook veel bezuinigingen. We hebben allemaal de samenwerking gezocht en elkaar daaraan gehouden. Toch werd de dialoog ook gezocht. Er waren discussies en we waren kritisch, maar nooit op de persoon en met een open houding.''

Wat zijn resultaten waar jullie trots op zijn?

,,We zijn blij dat we de zorg en bijbehorende kwaliteit centraal hebben weten te houden en niet de financiën leidend hebben gemaakt. Het armoedebeleid hebben we op peil kunnen houden en we hebben een sociaal en financieel vangnet kunnen creëren waarbij vooral kinderen kunnen blijven meedoen, ondanks het snoeien van tien miljoen. De werkgelegenheid is ook toegenomen, kijk maar naar Medel.''

En de leermomenten?

,,We moeten wel meer grip op de financiën krijgen. Bij schuldhulpverlening moeten we meer preventief gaan werken, dus proberen te voorkomen. De bezuinigingen op speelplekken lijken een averechts effect te gaan hebben. Deze plekken verloederen als er niks gedaan wordt. Mensen wordt gevraagd deze zelf bij te houden, ze worden verwijderd als men niks doet. Hier geef je een verkeerd signaal af als gemeente. Participatie is mooi, maar je kunt het niet afdwingen, zeker niet vanuit het oogpunt van bezuinigingen.''

Wat zijn jullie speerpunten?

,,We willen zorg toegankelijker maken en dat het makkelijker aan te vragen is, onder andere door het inzetten van wijkteams voor alle leeftijden, niet alleen voor de jeugd tot 21 jaar. Wijkteams staan letterlijk naast je, de integrale aanpak werkt goed. We willen ook 'zorg zonder stopwatch', dus ruimte voor meer tijd. De kwaliteit wordt dan ook beter. Hier moet niet op beknibbeld worden, zorg gaat wat ons betreft voor. We hebben een woningtekort in het middensegment en hebben een betere doorstroming nodig. Het moet bij zowel bestaande als nieuwbouw betaalbaar worden. Daar hoort ook het creëren van een starterslening bij. De binnenstad moet aantrekkelijker met betrekking tot de Waalkade, leegstand, bewegwijzering en zwerfafval. Voor wat betreft werk moeten we doorgaan met het uitbreiden van Medel. Er moet meer en eerlijk werk komen en de mogelijkheid tot anoniem solliciteren. Bij onderwijs willen we preventief inzetten op voortijdig schoolverlaten en we zouden graag meer stage-leertrajecten en een hbo-leergang zien, bijvoorbeeld bij het ziekenhuis. Duurzaamheid hopen we vooral te bereiken via woningstichtingen en zonnepanelen op onze daken. De Burense Poort moeten verder opgeknapt worden, de Santwijckse Poort op een later moment. Op het gebied van veiligheid zijn we niet voor camera's, behalve op hotspots. Wij zien meer in wijkagenten en aanspreken, dus meer preventief en aan de voorkant.''

Hoe kijk je naar de toekomst?

,,Ik hoop dat mensen constructiever worden en meer mee gaan doen en meedenken – en daar de mogelijkheid toe krijgen. Dat schept ook helderheid. 'Nee' is bijvoorbeeld ook een antwoord. En of het nu ja of nee is, zoek de menselijke maat, het constructieve – en help elkaar. Persoonlijk en op maat. Ik verwijs graag naar de bureaucratische rompslomp in de film 'I Daniël Blake', dan snap je wat ik bedoel.''