• Gebiedmanager Bernie Wiltenburg: ,,Inwoners moeten de weg weten te vinden.''

    STMR

'Route zorg kan eenvoudiger'

TIEL Zes weken lang kijken we met maatschappelijke organisaties, verenigingen, gemeente en politiek vooruit richting de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Iedere week behandelen we een ander thema: ondernemen, uit & cultuur, sport, veiligheid, zorg en milieu & duurzaamheid. Deze week het tweede thema: zorg. We spraken met Bernie Wiltenburg, gebiedsmanager Jeugd, Gezin en Welzijn namens Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland (STMR).

door Michel Broekhuizen

Hoe zijn de gemeente en de politiek de afgelopen periode met zorg en welzijn omgegaan?

,, In 2015 zijn een aantal taken op het gebied van jeugd, werk en zorg en welzijn overgeheveld naar de gemeente. De gemeente bevraagt de inwoners om deze overheveling zo goed mogelijk vorm te geven. Ze is bereid om uit te proberen en te investeren, bijvoorbeeld in wijkteams en wijkregisseurs. Er is samenwerking met partners die zorg aanbieden en de gemeente betrekt haar inwoners daarbij. Zoals de ouderkamers op de scholen, de samenwerking rondom mensen met schulden en de themabijeenkomsten vanuit de wijkteams. Er is ook geïnvesteerd in voorlichting, zeker voor jongeren.''

Wat kunnen ze doen om de zorg en welzijn te verbeteren?

,,Er zijn veel partijen bij betrokken en er worden veel vlakken en thema's geraakt. Intern gaat het over een aantal schijven. Dat maakt het ingewikkeld, ook extern. De besluitvorming kan lastiger zijn als er veel mensen bij betrokken zijn. Het kan efficiënter. Wellicht zou er hier bij het verdelen van de portefeuilles meer rekening mee gehouden kunnen worden. Ik verwacht dat de zaken die al ingezet zijn niet ineens anders zullen zijn.''

Waar zijn jullie wel/niet tevreden over?

,,We zijn tevreden over de goede samenwerking. Minder tevreden zijn we over het feit dat Tiel nog te veel loketten heeft. Er zijn nog te veel verschillende portalen binnen zorg en welzijn. Dat zou meer gecombineerd kunnen worden. Dat zou voor de inwoners van Tiel de weg naar zorg en welzijn eenvoudiger kunnen maken. Dit heeft ook al de aandacht binnen de gemeente, we zijn op weg met elkaar. En er moet een duidelijkere route voor ouderen komen. Dat is nog een discussiepunt voor de raad.''

Wat zijn de resultaten?

,,Rondom de integrale aanpak is er veel gebeurd, dus het samen denken en samen aanpakken. Professionals binnen de gemeente en binnen verschillende zorgaanbieders weten elkaar steeds beter te vinden.''

En leermomenten?

,,Zoals gezegd vraag ik me af of de route in zorg en welzijn-land in Tiel momenteel duidelijk genoeg is. We zijn daar met elkaar al mee aan de slag gegaan, maar er is nog meer werk aan de winkel.''

Wat zijn jullie speerpunten?

,,Een duidelijk speerpunt is één portaal, één routekaart. Inwoners moeten de weg goed weten te vinden in Tiel. We streven naar efficiëntere en eenvoudigere processen; een dekkend in plaats van een overlappend aanbod. Dat is een belangrijk speerpunt voor de gemeente én voor onszelf.''

Hoe zie je de toekomst met betrekking tot zorg in Tiel voor je?

,,Ik hoop dat we in staat zijn een slag te slaan als het gaat om de processen bij de gemeente en de verschillende partners rondom zorg en welzijn. En dat vragen daarover over minder schijven gaan, zodat het allemaal een stuk sneller en efficiënter gaat.''