• Sietske Klein - de Jong (VVD)

    Neeltje van Triest

Sietske Klein - De Jong: 'Als VVD pakken we door'

BEUSICHEM Sietske Klein - De Jong is lijsttrekker van VVD Buren. Ze kent de gemeente door en door, weet wat er speelt en is van een redelijk onbekend VVD raadslid vier jaar geleden uitgegroeid tot een wethouder met een zware portefeuille. Het functioneren van de VVD zit in haar genen.

Soms is het voor de nieuwe VVD lijsttrekker jongleren met meerdere petten op. Als lijsttrekker bekijkt ze in dit interview een aantal zaken vanuit de fractie. Sietske: ,,Als VVD hadden we de laatste jaren duidelijker en zichtbaarder moeten zijn. We moeten na de verkiezingen dan ook onze rol als grootste partij pakken en het voortouw nemen.''

Sietske: ,,Een voorbeeld waar we trots op zijn is de realisatie van het nieuwe winkelcentrum in Lienden. De VVD was het die een motie indiende om de ontwikkelaar enigszins tegemoet te komen en om zo het plan door te laten gaan. Het openbaar aanbesteden van pachtgronden was voor onze partij ook belangrijk. Als bijeffect zien we wel dat soms erg hoog wordt ingeschreven om de grond te kunnen behouden. We gaan het beleid in de toekomst evalueren. En als VVD hebben we de eerste aanloop naar de clustervorming in de kernen gehad.'' Sietske noemt het positief dat zoveel verenigingen in beweging zijn gekomen om mee te praten met het accommodatiebeleid van de gemeente Buren. Wel vindt ze als VVD-er dat het college leergeld heeft betaald met het betrekken van de raad bij het begin van dit proces. ,,De raad moet aan het begin van het proces meer zichtbaar zijn en eerder mee kunnen praten. De Burense financiën noemt ze kwetsbaar. De precariobelasting vervalt en daar is nog geen complete dekking voor gevonden. Ook wil ze als VVD-er dat de bibliotheek op de scholen wordt ingezet. Bij een goed collectie zouden laaggeletterde inwoners daar eerder baat bij kunnen hebben."

Wat woningbouw betreft, vormt voor de VVD het rapport met woningbouwbehoefte de leidraad, maar daar mag best van afgeweken worden. Sietske: ,,We gaan voor een goede doorstroom. Senioren willen graag met de voeten op de grond blijven en appartementen zijn minder in trek. Maar moet je daar beleid op maken, of gewoon met ontwikkelaars in gesprek gaan? Ook willen we particuliere initiatieven meer ruimte geven, maar dan wel daar waar behoefte is om te bouwen. In Asch is dat niet het geval.''

In het verleden kregen de projectontwikkelaars bijna alle nieuw te bouwen woningen toegewezen, met als gevolg dat er minimale ruimte was voor kleine initiatieven. Sommige projectontwikkelaars treuzelden met hun plannen en hielden de markt met hun quota op slot. Onlangs heeft de Provincie Gelderland een nieuw aantal van te bouwen woningen vastgesteld. Sietske: ,,Nu worden er aardig wat woningen gebouwd, maar voor de periode daarna is er nog weinig. Tijdens de crisis zijn geen nieuwe initiatieven ontwikkeld. Daar gaan we wel extra aandacht aan schenken. De VVD is een praktische partij en als de vraag straks groter is dan wat op papier staat, dan zouden we dat graag bijgesteld willen zien. ''

Als het gaat om leefbaarheid, toont de lijsttrekker zich van haar meest liberale kant. ,,Leefbaarheid zit in de mensen en hoeft niet altijd veel te kosten. Kijk maar naar de ijsbanen die spontaan ontstonden. De kosten waren laag, de creativiteit hoog. Wij moeten ons als gemeente niet druk maken over vergunningen of zo en flexibeler omgaan met de gemeenschap.Wij zetten vol in op overheidsparticipatie.''