• De definitieve zetelverdeling in Tiel

    Wim Timmermans

Uitkomst gemeenteraadsverkiezing vastgesteld

TIEL De uitkomst van de gemeenteraadsverkiezing 2018 is vastgesteld. Het centraal stembureau heeft het aantal uitgebrachte stemmen per partij, de kandidaten die met voorkeursstemmen zijn gekozen en de zetelverdeling bekendgemaakt.

Tijdens de zitting van het centraal stembureau zijn de verslagen van alle Tielse stembureaus gecontroleerd. In deze verslagen staat: het aantal kiezers dat op het stembureau is geweest; het aantal uitgebrachte stemmen; eventuele klachten en bijzonderheden; de uitslag.

Hieruit blijkt dat de verkiezing goed is verlopen.

Ook zijn verzoeken om hertelling van het CDA, Pro Tiel en een inwoner onderzocht. Bij het centraal stembureau bestaat geen ernstig vermoeden dat door een of meer stembureaus bij de stemopneming zodanige fouten zijn gemaakt dat zij van invloed kunnen zijn op de zetelverdeling. Daarom heeft het centraal stembureau besloten niet tot hertelling over te gaan.

Op maandag 26 maart is er een raadsvergadering waarbij ook de verkiezing wordt besproken. In deze vergadering kan de raad eventueel beslissen dat er alsnog een hertelling komt.

@tiel.nl>