• Michel Broekhuizen

'Elk kind wil gezien worden'

TIEL Ouders en kinderen kunnen donderdag 21 maart tussen 14.00 en 15.00 uur kennismaken met de kleuterklas op de Johannesschool Vrijeschool in Tiel.

door Michel Broekhuizen

Ouders en leerkrachten vertellen die middag over het vrijeschoolonderwijs en geven een rondleiding door het gebouw aan de Priorlaan 3 in Tiel. Schoolleider Kim van Maanen: ,,Het gaat goed met de Vrijeschool. In Tiel starten we na de zomer een tweede kleuterklas. Wat het succes verklaart? Onze visie. Ouders beseffen steeds meer wat de gevolgen zijn van resultaatgericht onderwijs en het vroege toetsgedrag. De presteerdrang veroorzaakt een continue druk, die haaks staat op waar wij voor staan: zoveel mogelijk rust.''

,,In plaats van kleuters al te toetsen, observeren we liever en registreren we wat de leerkracht waarneemt'', aldus leerkracht Wendy Schoots. Zij leidt de kleuterklas, die in het reguliere onderwijs groep 1/2 genoemd wordt. ,,Wij volgen de kleuter in zijn of haar ontwikkeling. Spelen is hier de hoofdactiviteit. Experimenteren en samenspelen, al spelend met een leerproces bezig zijn. Spelen is leren. Ik ben eigenlijk een soort tuinman die ervoor zorgt dat de bodem, de voorzieningen en de sfeer goed zijn, dan kan alles wat het kind van nature in zich heeft tot bloei komen. Wij richten ons op hoofd, hart én handen, waarbij de eigen gevoelswereld en het handelen van de kleuter centraal staan.''

,,Er wordt vanwege de naam nog wel eens gedacht dat het antroposofische 'vrije' schoolonderwijs minder structuur zou bieden," benadrukt Van Maanen. ,,Maar het tegendeel is waar. Het biedt door de regelmaat en terugkerende gewoonten juist veel structuur. Het vastomlijnde dagprogramma biedt de kinderen veel duidelijkheid en schept vertrouwen. Het 'vrije' zit hem in het kind vrij laten in het eigen zijn, het eigen worden en denken. Het vrije schoolonderwijs probeert die eigenheid te onderkennen en te stimuleren. We willen zoveel mogelijk het kind in zijn geheel zien, niet de som van alle vaardigheden. Daar gaat de aandacht in het vrije schoolonderwijs naar uit.''

,,Daarnaast is er veel aandacht voor vakken die je in het reguliere onderwijs minder tegenkomt", legt Schoots uit. ,,De natuur, de kunsten en de ambachten nemen een belangrijke plek in. De seizoenen worden intensief beleefd door veel buiten te zijn en door middel van tekenen, schilderen, zang en dans. We koken samen met de kleuters met ingrediënten uit onze eigen moestuin. Kinderen raken vertrouwd met doen, voelen, proeven en ontwikkelen al doende vaardigheden die belangrijk zijn voor het verdere leren. We vieren de seizoenen ook uitgebreid. Niet alleen Kerst of Pasen, ook seizoensfeesten als het St. Jansfeest en het Michaëlsfeest.''

Naast onderwijs biedt de Johannesschool ruimte aan een kinderdagverblijf en voor- en naschoolse opvang voor kinderen van nul tot twaalf jaar. Kleinschaligheid en kwaliteit zijn de kernwoorden van de inpandige organisatie KaKa, die de kinderen eveneens opvang biedt volgens het antroposofische principe, met aandacht voor jaarfeesten kunst, muziek, natuur en biologische voeding. Op beide groepen is er nog op plaats op diverse dagen.

Tijdens de kennismakingsmiddag op 21 maart is groot en klein welkom. Aanmelden kan via info@johannesschooltiel.nl.