• Werkgeversprijs Rivierenland

Introductie All-in Werkgeversprijs Rivierenland 2018

TIEL Op de Dag van de Duizend voorbeelden, 29 maart, werd de All-in Werkgeversprijs Rivierenland 2018 geïntroduceerd bij restaurant BuitenSporig in Tiel. De prijs is een initiatief van VNO-NCW en het Regionaal Werkbedrijf Rivierenland Platform Onderwijs Arbeidsmarkt (RW-POA) en wordt tijdens de Dag van het Sociaal Ondernemerschap in het najaar uitgereikt aan de werkgever die een inspirerend voorbeeld is voor collegas in het praktisch vormgeven van inclusief werkgeverschap.

De nieuwe prijs werd feestelijk geïntroduceerd door Ben Brink, voorzitter RW-POA Rivierenland en wethouder van de gemeente Tiel, en Eugenie Savrij Droste van VNO-NCW Midden in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de regionale ondernemersverenigingen, Werkzaak Rivierenland, Logistieke Hotspot Rivierenland en Ziekenhuis Rivierenland. Savrij Droste prees de samenwerking in Rivierenland tussen de werkgevers en Werkzaak Rivierenland: We weten elkaar goed te vinden, de lijnen zijn kort. Onze werkgevers zien het talent van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en weten dit goed te benutten. Werkzaak Rivierenland zorgt voor een goede begeleiding en adviseert werkgevers.

Ziekenhuis Rivierenland is een goed voorbeeld van het vormgeven van inclusief werkgeverschap. Mariëlle van den Bos van Ziekenhuis Rivierenland: Wij werken al jaren met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Al valt het met die afstand vaak best mee. Met de juiste begeleiding vanuit Werkzaak en het Ziekenhuis zijn deze mensen prima inzetbaar. We hebben mensen in de keuken, maar ook voor parkeerbeheer en in verzorgende functies.

Lokale ondernemersverenigingen in de regio Rivierenland kunnen werkgevers nomineren die zich onderscheiden in het werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er is een speciale website met achtergrondinformatie waar ondernemersverenigingen hun kandidaten kunnen nomineren: www.all-inondernemersprijs.nl

Rivierenland staat op de derde plaats van de 35 regios als het gaat om het realiseren van de zogenaamde banenafspraak. In de banenafspraak hebben werkgevers en de overheid afspraken gemaakt over het realiseren van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In Rivierenland zijn er inmiddels ruim 1700 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk. De meeste banen zijn in de marktsector gerealiseerd. Werkzaak Rivierenland is de organisatie die in de regio uitvoering geeft aan het realiseren van de banenafspraak.