• Johannesschool

Kennismaken met vrijeschool tijdens open dag

Advertorial

TIEL De Johannesschool Tiel houdt op zaterdag 11 februari van 10 tot 12.30 uur open dag voor iedereen die meer wil weten over het vrijeschoolonderwijs. De nadruk bij deze school ligt op de eigenheid van het kind. De wijze waarop onderwijs gegeven wordt verschilt aanmerkelijk van de reguliere leermethodes. De doorstroming naar het middelbaar onderwijs gaat op dezelfde wijze als in het reguliere onderwijs.

De Johannesschool is een vrijeschool, wat volgens schoolleider Kim van Maanen niet betekent dat de leerlingen maar kunnen doen en laten wat ze willen. ,,Wij proberen de kinderen te begeleiden in hun individuele ontwikkeling. Onze leerlingen worden op reguliere wijze getoetst, maar minder frequent, omdat het accent niet op de toetsresultaten ligt. Wel is er bijvoorbeeld veel aandacht voor de natuur en de jaargetijden, en bieden we ook lesstof aan in blokken, waarin leerlingen zich langere tijd intensief verdiepen in één onderwerp als bijvoorbeeld dierkunde.''

Van Maanen vertelt dat de school op dit moment overweegt om een tweede kleuterklas te vormen. Het vrijeschoolonderwijs groeit, in tegenstelling tot het reguliere onderwijs, als kool. Ze omschrijft De Johannesschool als een school die de eigenheid van ieder kind in een prettige en respectvolle sfeer stimuleert. Het evenwicht tussen hoofd, hart en handen, het eigen enthousiasme, interesse in de wereld, liefde voor het leren en een besef van een doel in het leven staan voorop. Iedere leerling is uniek, heeft een eigen plaats in de klas en mag zichzelf zijn.De Johannesschool kent bijna negentig leerlingen. In de kleuterklas is het nog echt twee jaar kleuteren, waar de nadruk - ook bij het leren - ligt op spel en spelen. Deze klas vormt een stevige basis voor de volgende zes klassen die onderverdeeld zijn in drie groepen. Vier klaslokalen, een extra grote ruimte, een fraai en natuurlijk aangelegd speelplein met eigen moestuin en veel natuur om de school heen dagen de leerling uit.

Van Maanen lacht en vertelt dat ze bij elke nieuwe aanmelding vraagt waarom het kind bij deze school zou passen. Zij-instromers draaien bijvoorbeeld eerst drie dagen mee om eerlijk te ontdekken of de school geschikt is.

,,Wij leiden op tot krachtige en zelfstandig denkende mensen die worden wie ze zijn.'', benadrukt Van Maanen nogmaals. In de Johannesschool verloopt elke dag volgens een vast ritme. De eerste uren van de dag krijgen de kinderen les in een hoofdvak. De rest van de dag zijn er vaklessen. Als hoofdvakken worden bijvoorbeeld rekenen, taal, dier- en plantkunde, aardrijkskunde en geschiedenis gegeven. Het onderwijs in de hoofdvakken wordt ook wel periodeonderwijs genoemd, omdat deze vakken telkens gedurende een periode van 3 tot 4 weken dagelijks gegeven worden. Toneel, zang, dans, schilderen en bijvoorbeeld boetseren worden veel in de lessen verwerkt. De lesinhoud is afgestemd op de leeftijdsfasen van de kinderen. Hierbij worden hoofd- hart en handen gedurende de lesdag afwisselend aangesproken.

Tijdens de open dag op zaterdag 11 februari start de school om 10.00 uur om tijdens open lessen en presentaties de visie van de Johannesschool aan de Priorlaan 3 in Tiel zelf te ervaren. Dit duurt tot 12.30 uur.