• Neeltje van Triest

Uitvaartverzorging Van der Weerd staat dicht bij de mensen

WADENOIJEN Uitvaartverzorging Van der Weerd staat synoniem voor het echtpaar Klaas en Nelleke van der Weerd. Als man en vrouw staan ze familie en andere nabestaanden bij in de periode tussen overlijden en uitvaart. Ze vinden het beiden erg belangrijk om te weten wie de overledene daadwerkelijk was, wat bij hem of haar past en hoe hij of zij in elkaar zat.

Het echtpaar Van der Weerd opereert geheel zelfstandig en voelt zich dichtbij betrokken als het om een overlijden gaat. Beiden benadrukken dat het nog steeds bijzonder is om naast de familie te mogen staan, een tijdje met ze op te lopen en te helpen met het maken van noodzakelijke keuzes. Het is iedere keer weer een kwestie van inleven en van vertrouwen. Ze zien het als een groot compliment als ze na een uitvaart te horen krijgen dat deze paste bij de persoon die hij of zij was.

Klaas: ,,Het gaat niet alleen om de grote lijnen. De details doen er toe. We willen echt bij de mensen komen en geen toneel spelen. Ook drinken we geen kopje koffie voor een uurtarief.''

Hij toont een persoonlijke rouwbrief die samen met een familie is vormgegeven. Strak en netjes, maar tegelijkertijd ontroerend en treffend. Ook de keuze voor een kist is bijvoorbeeld iets waar ieder een eigen visie op heeft. Waar de een het sober en eenvoudig wil houden, mag het voor de ander wel wat uitgebreider. Juist dat persoonlijke accent maakt een afscheid in de ogen van het echtpaar Van der Weerd passend.

Van der Weerd Uitvaartzorg heeft als werkgebied niet alleen Tiel en Geldermalsen. In de hele regio Rivierenland zijn veel uitvaarten, tot volle tevredenheid van de nabestaanden, uitgevoerd. Ook heeft Klaas van der Weerd tijdens de ziekte van Rien Dokman lange tijd bijgesprongen bij Dokman Uitvaarten in Beesd.

Klaas: ,,Traditioneel wordt bijna altijd de uitvaartverzorger gebeld die men kent. Ook als hij of zij voorheen wat steken heeft laten vallen. Jammer. Ik pleit ervoor dat men bewust nadenkt voordat er iemand gebeld moet worden. Het kan ook voor de rouwverwerking heel veel schelen als het afscheid vlekkeloos verloopt. Beter is het om op een eerder tijdstip dit met elkaar door te spreken. In moeilijke momenten geeft dat rust en meer ruimte.''

Ook benadrukt hij dat de tijden veranderd zijn. Het inrichten van de plechtigheid is voor ieder anders. Een kerkelijk voorganger is niet meer vanzelfsprekend. Regelmatig nemen de nabestaanden zelf deze taak op zich, maar Van der Weerd staat regelmatig ook namens de familie achter de spreektafel. Dichtbij, betrokken en professioneel. Samen met Nelleke voelt hij zich een stukje houvast bij moeilijke vragen en beiden spreken hun empathisch vermogen ten volle aan om de nabestaanden goed te begeleiden.

Uitvaartverzorging Van der Weerd ontzorgt. Persoonlijk en ongeacht kleur of religie. Ook het feit of men wel of niet verzekerd is speelt geen rol.

a[ Van der Weerd Uitvaartzorg, Vergardeweg 2, Wadenoijen, 0344-662770, 06-42867811 of vanderweerd.info.