• Werkzaak Rivierenland
  • Werkzaak Rivierenland
  • Werkzaak Rivierenland

Vijftig vrouwen pakken hun kans om zichzelf te ontwikkelen

TIEL Gemeente Tiel startte dinsdagmiddag 11 juli het project Pak je kans. Een project waarin minstens vijftig vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans krijgen om economische zelfstandiger te worden. Dit gaan ze doen met de Voor & door methode. Dat betekent dat ze heel veel zelf gaan doen, een bewezen methodiek. Gemeente Tiel werkt samen met Wijkleerwerkbedrijf Dynamiek, Roc Rivor, Leerwerkloket en Werkzaak Rivierenland.

Elfriede Boer, directeur van Werkzaak opende de Kick off met een inspirerend en enthousiasmerend verhaal over hoe vrouwen hun talenten kunnen ontwikkelen. Dit project is een vervolg op het eigen kracht programma Pracht & kracht van de gemeente Tiel, dat vooral gericht was op niet uitkeringsgerechtigden. Voor Pak je kans is de doelgroep uitgebreid met vrouwen die onder de participatiewet vallen, vandaar de samenwerking met Werkzaak.

Het project werkt met de Voor & door methode. De deelnemers werken zelf aan oplossingen Ze ondersteunen en coachen elkaar bij het uitvoeren van opdrachten en diensten. Het eigen maken van vaardigheden en het ontdekken en benutten van je talenten staat daarbij centraal. Het project werkt met individuele en gezamenlijke activiteiten.

De afgelopen jaren is gebleken dat met deze Voor & door methode mensen bereikt worden die anders niet door (gemeentelijke) kanalen bereikt worden. De combinatie van laagdrempelig en toegankelijk werkt als een olievlek.Iedere deelnemer maakt een eigen ontwikkelingsplan dat wordt gemonitord en bijgesteld. Het project loopt heel 2017.

Info en aanmelden: 06 11734977, PakJeKansRivierenland@gmail.com